Empresa

Salleras TISSA Industrial, SA centra la seva activitat en:

TISSA ARXIU: fabricació de mobiliari metàl·lic per a l'oficina tècnica d'arxiu, inclou entre els seus productes una àmplia gamma d'arxivadors en sistemes horitzontals i verticals destinats a l'arxiu i classificació de tot tipus de documents: plànols, mapes, làmines, gravats, etc

TISSA CONSERVACIÓ: fabricació de mobles de conservació per a museus de ciències naturals, reuneix les condicions de preservació d'exemplars naturals i ha superat les proves d'estanqueïtat més exigents.

TISSA INDUSTRIAL:  amb una llarga trajectòria i experiència en el sector metal·lúrgic i compta amb maquinària preparada per punxonar, tallar, doblegar, soldar i pintar xapa laminada en fred, xapa galvanitzada, alumini i acer inoxidable.

Història

Història

Salleras TISSA Industrial, S.A., va iniciar la seva activitat, al 1962.

Amb la tercera generació al front de l'empresa, Salleras TISSA Industrial, S.A. té clients a la major part dels països d'Europa, cobrint necessitats de sectors com el d'equipaments per arxius, equipaments per a museus i una àmplia gama d'empreses industrials per a les que realitza treballs de subcontractació.

Fiabilitat, serietat, professionalitat i compromís amb el client són els atributs que defineixen el caràcter de l'empresa.

L'origen del seu capital és privat i la superfície que ocupa l'empresa és de 8.000 metres quadrats.

 

Política de Qualitat

Política de Qualitat

LA NOSTRA POLíTICA DE QUALITAT ESTÁ BASADA EN 4 PILARS BÀSICS

SERVEI / Donem resposta als nostres clients en les seves necessitats de forma ràpida, ordenada i eficaç.

COST / Mantenim una inquietud constant en la millora de mètodes per tal que ens faci possible reduir els nostres costos i per tant ser cada vegada més competitius.

QUALITAT/ Anteposem la qualitat a la quantitat.

TECNOLOGIA / Estem en una constant inversió de maquinària. Aquests quatre conceptes, són les inquietuds permanents de la nostra empresa, que ens permeten mantenir-nos en un constant desenvolupament perquè d′una forma àgil i eficaç, estudiant i proposant als nostres clients solucions, podem estar contínuament al capdavant del nostre sector.

 

LES NOSTRES PRIORITATS

MEDI AMBIENT / és prioritari per TISSA protegir el nostre entorn i per això hem adaptat la secció de desengreixatge amb un producte ecològic que cuida i protegeix el medi ambient.

TECNOLOGIA / TISSA compta amb maquinària d′última generació, punxonadores, cizalles, plegadores ... de control numèric i la secció de pintura totalment robotitzada.

Valors Corporatius

Valors Corporatius

SERVEI PERSONALITZAT

Per TISSA, part fonamental del nostre valor afegit està constituït per un servei personalitzat , mitjançant el qual els nostres clients sempre tindran accés a un assessor tècnic-comercial que tingui cura dels seus interessos .

HONESTEDAT COM ACTIU

A TISSA considerem l'honestedat com un principi rector per aconseguir unes harmonioses relacions humanes , el que s'internalitza en totes les nostres activitats comercials. L'honestedat és un actiu generador de més i millors negocis al llarg termini , per això és un valor que cal preservar en totes les nostres accions .

SATISFACCIÓ DEL CLIENT

A TISSA considerem la satisfacció dels nostres clients com l'indicador màxim del nostre èxit com a empresa . En aquest sentit , preferim que siguin els nostres clients , que tinguin l'última paraula .

MEDI AMBIENT

És prioritat de TISSA protegir el nostre entorn i per això hem adaptat la secció de desgreixatge amb un producte ecològic que té cura i protegeix el medi ambient.

TECNOLOGIA

TISSA compta amb maquinària d'última generació , punxonadores , cisalles , plegadores de control numèric i la secció de pintura totalment robotitzades.