Empresa

Salleras TISSA Industrial, SA centra la seva activitat en:

TISSA ARXIU: fabricació de mobiliari metàl·lic per a l'oficina tècnica d'arxiu, inclou entre els seus productes una àmplia gamma d'arxivadors en sistemes horitzontals i verticals destinats a l'arxiu i classificació de tot tipus de documents: plànols, mapes, làmines, gravats, etc

TISSA CONSERVACIÓ: fabricació de mobles de conservació per a museus de ciències naturals, reuneix les condicions de preservació d'exemplars naturals i ha superat les proves d'estanqueïtat més exigents.

TISSA INDUSTRIAL:  amb una llarga trajectòria i experiència en el sector metal·lúrgic i compta amb maquinària preparada per punxonar, tallar, doblegar, soldar i pintar xapa laminada en fred, xapa galvanitzada, alumini i acer inoxidable.

Història

Salleras TISSA Industrial, S.A., va iniciar la seva activitat, al 1962.

Amb la tercera generació al front de l'empresa, Salleras TISSA Industrial, S.A. té clients a la major part dels països d'Europa, cobrint necessitats de sectors com el d'equipaments per arxius, equipaments per a museus i una àmplia gama d'empreses industrials per a les que realitza treballs de subcontractació.

Fiabilitat, serietat, professionalitat i compromís amb el client són els atributs que defineixen el caràcter de l'empresa.

L'origen del seu capital és privat i la superfície que ocupa l'empresa és de 8.000 metres quadrats.

 

Política de Qualitat

SALLERAS TISSA Industrial S.A., està basada en tres pilars fonamentals on s’encamina la seva actuació:


1. Servei.
2. Cost.
3. Qualitat.


Aquets tres conceptes bàsics son les inquietuds permanents de la nostra empresa, que ens permet mantenir-nos en un constant desenvolupament perquè de forma àgil i eficaç, estudiant i proposant als nostres clients solucions puguem estar contínuament al capdamunt del sector.
Per això la Direcció manté una dinàmica d’actuació encaminada a:
• Conèixer les necessitats i expectatives dels clients i resta de parts interessades per aconseguir la seva satisfacció.
• Analitzar el context intern i extern per definir l’estratègia de l‘organització
• Traspassar al nostre proveïdor la forma d’actuació.
• Mantenir una inquietud constant en la millora contínua de processos que ens facin possible reduir els nostres costos i per tant ser cada vegada més competitius.
• Conèixer i/o adquirir els últims desenvolupaments en maquinària, instal·lacions i equips que ens afectin.
• Desenvolupament professional del personal.
• Estimulació, motivació i participació del personal en la millora de l’Empresa
• Anteposar la Qualitat a la Quantitat.
• Compliment dels requisits legals i medi ambientals
• Creació de condicions de treball segures i agradables.
• Estudiar i proposar nous materials i mètodes de fabricació que milloren les característiques i costos de producció.
Es interès prioritari d’aquesta Direcció, fer comprendre a tots el nivells de l’empresa aquesta política de qualitat. Per això:
• Es realitza la formació i instruccions necessàries de tots els treballadors.
• Es mostra la filosofia d’aquesta empresa en els llocs clau per atraure l’atenció de totes les persones.
• S’avalua permanentment els resultats de la gestió d’acord al Pla Anual d’Objectius de Qualitat proposats.
Aquesta forma de Gestió és assumida i aplicada per la Direcció de SALLERAS TISSA Industrial S.A, recolzant amb la seva autoritat totes les accions que són empreses, per que la Direcció de Qualitat gaudeixi de la independència necessària i garanteixi l’aplicació del Manual de Qualitat, assegurant constantment que respon als objectius previstos.
Aquesta política de qualitat serà modificada, sempre amb l’acord dels que en el seu dia la varen aprovar, assegurant d’aquesta forma el seu manteniment..


 

Informació addicional

Valors Corporatius

SERVEI PERSONALITZAT

Per TISSA, part fonamental del nostre valor afegit està constituït per un servei personalitzat , mitjançant el qual els nostres clients sempre tindran accés a un assessor tècnic-comercial que tingui cura dels seus interessos .

HONESTEDAT COM ACTIU

A TISSA considerem l'honestedat com un principi rector per aconseguir unes harmonioses relacions humanes , el que s'internalitza en totes les nostres activitats comercials. L'honestedat és un actiu generador de més i millors negocis al llarg termini , per això és un valor que cal preservar en totes les nostres accions .

SATISFACCIÓ DEL CLIENT

A TISSA considerem la satisfacció dels nostres clients com l'indicador màxim del nostre èxit com a empresa . En aquest sentit , preferim que siguin els nostres clients , que tinguin l'última paraula .

MEDI AMBIENT

És prioritat de TISSA protegir el nostre entorn i per això hem adaptat la secció de desgreixatge amb un producte ecològic que té cura i protegeix el medi ambient.

TECNOLOGIA

TISSA compta amb maquinària d'última generació , punxonadores , cisalles , plegadores de control numèric i la secció de pintura totalment robotitzades.