Política de Qualitat

SALLERAS TISSA Industrial S.A., està basada en tres pilars fonamentals on s’encamina la seva actuació:


1. Servei.
2. Cost.
3. Qualitat.


Aquets tres conceptes bàsics son les inquietuds permanents de la nostra empresa, que ens permet mantenir-nos en un constant desenvolupament perquè de forma àgil i eficaç, estudiant i proposant als nostres clients solucions puguem estar contínuament al capdamunt del sector.
Per això la Direcció manté una dinàmica d’actuació encaminada a:
• Conèixer les necessitats i expectatives dels clients i resta de parts interessades per aconseguir la seva satisfacció.
• Analitzar el context intern i extern per definir l’estratègia de l‘organització
• Traspassar al nostre proveïdor la forma d’actuació.
• Mantenir una inquietud constant en la millora contínua de processos que ens facin possible reduir els nostres costos i per tant ser cada vegada més competitius.
• Conèixer i/o adquirir els últims desenvolupaments en maquinària, instal·lacions i equips que ens afectin.
• Desenvolupament professional del personal.
• Estimulació, motivació i participació del personal en la millora de l’Empresa
• Anteposar la Qualitat a la Quantitat.
• Compliment dels requisits legals i medi ambientals
• Creació de condicions de treball segures i agradables.
• Estudiar i proposar nous materials i mètodes de fabricació que milloren les característiques i costos de producció.
Es interès prioritari d’aquesta Direcció, fer comprendre a tots el nivells de l’empresa aquesta política de qualitat. Per això:
• Es realitza la formació i instruccions necessàries de tots els treballadors.
• Es mostra la filosofia d’aquesta empresa en els llocs clau per atraure l’atenció de totes les persones.
• S’avalua permanentment els resultats de la gestió d’acord al Pla Anual d’Objectius de Qualitat proposats.
Aquesta forma de Gestió és assumida i aplicada per la Direcció de SALLERAS TISSA Industrial S.A, recolzant amb la seva autoritat totes les accions que són empreses, per que la Direcció de Qualitat gaudeixi de la independència necessària i garanteixi l’aplicació del Manual de Qualitat, assegurant constantment que respon als objectius previstos.
Aquesta política de qualitat serà modificada, sempre amb l’acord dels que en el seu dia la varen aprovar, assegurant d’aquesta forma el seu manteniment..


 

Informació addicional