AH2-1200

Armari per la preservació d'exemplars zoològics amb finalitats científiques i altres mostres de naturalesa orgànica

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:

  • Armari metàl.lic construït en xapa pulida laminada freda de 1.5 mm.
  • Tancament hermètic.
  • Calaixos extraíbles, adaptats sobre guiess telescòpiques.
  • Les guies telescòpiques són d' extracció total ( pes màxim de la guia i calaix ) 60 Kg. uniformement repartits.
  • Pintats en pintura expoxi , RAL 7032, 7035 o 9016.