SALLERAS TISSA, centra la seva activitat en la fabricació de mobiliari metàl.lic per la oficina tècnica i museus, inclou entre els seus productes una àmplia gamma d'arxivadors de sistema horitzontal destinats a l'arxiu i la classificació de tot tipus de documents: plànols, mapes, làmines, grabats...

SALLERAS TISSA, dóna així, servei a un ampli sector de professionals tècnics, dissenyadors, arquitectes, dibuixants, delineants industrials, biblioteques, instituts cartogràfics i museus de tot Europa.